Wat kunt u met Business Intelligence?

Business Intelligence is een middel om de gegevens die beschikbaar zijn binnen uw organisatie te transformeren in waardevolle informatie. Wanneer deze informatie beschikbaar is kunt u op het juiste moment betere beslissingen nemen voor uw organisatie.

Toepassing

Business Intelligence is toe te passen op verschillende niveaus binnen de organisatie. Een voorbeeld is om met managementinformatie een organisatie op hoog niveau aan te sturen. Een ander voorbeeld is het gebruik van gedetailleerdere informatie voor de operationele aansturing van teams. Het kan ook klein opgezet worden door aanvullende overzichten te maken naast de standaardrapportages die al uit een ander softwarepakket komen.

Mogelijkheden

Het is mogelijk om overzichten te maken waarin gegevens vanuit verschillende gegevens worden gecombineerd. Gegevens kunnen ook geaggregeerd worden om snel een totaalbeeld te krijgen. Binnen overzichten is het mogelijk om te navigeren van de ene invalshoek naar de andere. Door het aanbrengen van hiërarchieën in de informatie is het mogelijk om steeds verder door te klikken naar details in de informatie. Het creëren van een dashboard waarin cijfers vanuit verschillende invalshoeken op een grafische manier worden weergegeven behoort ook tot de mogelijkheden.

Business Intelligence is meestal maatwerk

Het bouwen van een efficiënte oplossing is veelal maatwerk. Een optimale oplossing zorgt ervoor dat tijdig de juiste informatie op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar is. Bovendien is de beheersbaarheid van de omgeving een belangrijk aspect om rekening mee te houden.